Grupy parafialne

Ministranci

Ministranci to grupa znajdująca się najbliżej serca każdej Parafii – ołtarza, na którym sprawowana jest Najświętsza Eucharystia. Ich zadaniem jest pomoc przy służbie Bożej. Pomagają księdzu w celebracji. Ale poprzez właściwą postawę pomagają też ludziom w lepszym uczestnictwie w liturgii. Sługa Boży Jan Paweł II w swoim przemówieniu do Służby Liturgicznej Ołtarza w 2001 r. powiedział:

Drodzy Ministranci i Lektorzy podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”. Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie.

Czytaj więcej: Ministranci