Rys Historyczny Parafii

Parafia erygowana w 1937 r. staraniem ks. dra Michała Łagockiego. W 1937 r. pierwszy proboszcz ks. Wł. Nowak wybudował drewniany kościół, który spłonął w czasie wojny w 1944 r.

   Obecny kościół murowany, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, zbudowany został w 1972 r. staraniem ks. Tadeusza Gębki. Plany zostały wykonane przez inż. Ludmiła Guyravicha z Kielc. Dnia 4 X 1970 r. bp P. Gołębiowski dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Cokół wykonano z kamienia ze Smerdyny, a do murów użyto cegły z Gorzyc. Prace murarskie prowadził Ignacy Stryjecki z Zaklikowa a pomagali mu August Bontur i Bogdan Parada z Pielaszowa. W czerwcu 1972 r. przystąpiono do montowania dachu i wieży. Całością prac ciesielskich kierował Adam Krzysztoń z Janowa Lubelskiego, a bardzo ofiarnie pomagali mu przy tym miejscowi cieśle i stolarze. Prace blacharskie wykonał Franciszek Banaszek z Lublina.

   Od 1974 r. rozpoczęto prace nad wystrojem wnętrza kościoła wg projektu prof. Władysława Pieńkowskiego z Warszawy. Wystrój nowoczesny, ściana ołtarza zbudowana z cegły ceramicznej o fugach wapiennych z wnęką na obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Od strony prawej stanęła ściana z cegły o łuku półkolistym, otynkowana w kolorze białym, co stanowi tło i miejsce dla tabernakulum, które ma obudowę w metaloplastyce. W prezbiterium ułożona została posadzka z marmuru kieleckiego, natomiast na kościele posadzka z terrakoty trójkolorowej. Wszystkie otwory w kościele wykonane zostały z drzewa dębowego.

   W r. 1975 ogrodzono cmentarz przy kościele, a w miesiącu lipcu wykonano chrzcielnicę wg projektu prof. Wł. Pieńkowskiego. Stacje Drogi Krzyżowej wykonane zostały przez artystkę Marię Wodzicką z Krakowa. Staraniem ks. T. Menio w 1976 r. pracownicy firmy krakowskiej wstawili w oknach świątyni 4 witraże zaprojektowane przez Hannę Szczypińską z Warszawy. W 1980 r. zostały wykonane przez Hannę Szczypińską kolejne witraże, których jest w sumie 14. Zakupiono w Krakowie dwie rzeźby w ceramice: św. Michał Archanioł i Chrzest Jezusa w Jordanie. Ta ostatnia jest wotum wdzięczności państwa Antoniego i Władysławy Wronów z Warszawy za ocalenie życia podczas okupacji hitlerowskiej. Dnia 29 IX 1981 r. bp Walenty Wójcik uroczyście poświęcił świątynię i ołtarz, witraże i rzeźby. Na pamiętkę tej uroczystości została wmurowana wewnątrz kościoła tablica wykonana przez p. Kostrzewę z Sandomierza z następującym napisem: Świątynia ta została wybudowana w latach 1970-73 staraniem ks. Tadeusza Gębki i parafian, poświęcona przez Ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego dnia 9 IX 1973 r. i konsekrowana dnia 29 IX 1981 r. przez Ks. Biskupa Walentego Wójcika.

   Parafia posiada akta parafialne od 1937 r.

Wikipedia